Prawo pracy w 2016 r

Nowe zasady zawierania umów o  pracę od 1 września 2016r., zapoznanie z regulaminem pracy, proponowane zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę i w wykazie prac wzbronionych kobietom, stawka godzinowa przy umowie zlecenie. Najnowsze wyroki sądów i stanowiska PIP.

Prowadzący: Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim.
Termin: 01-09-2016 10.00-15.00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 7
Cena: 330zł + 23% VAT

Ochrona danych osobowych

omówienie zmian, które wejdą w życie na podstawie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

Prowadzący: Joanna Krzykowska - audytor bezpieczeństwa informacji PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach, trener oraz konsultant, a także twórca dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych.
Termin: 09-09-2016 10:00 - 15:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 7
Cena: 330zł + 23% VAT

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016r.

omówienie aktualnego stanu prawnego, najnowszych wykładni i interpretacji.

Prowadzący: Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni ceniony wykładowca.
Termin: 09-09-2016 9:00 - 14:00
Miejsce: Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24.
Cena: 330zł + 23% VAT

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016r.

omówienie aktualnego stanu prawnego, najnowszych wykładni i interpretacji.

Prowadzący: Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni ceniony wykładowca.
Termin: 12-09-2016 10:00 - 15:00
Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29.
Cena: 330zł + 23% VAT

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016r.

omówienie aktualnego stanu prawnego, najnowszych wykładni i interpretacji.

Prowadzący: Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni ceniony wykładowca.
Termin: 13-09-2016 9:00 - 14:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 7
Cena: 330zł + 23% VAT

Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i umów cywilnoprawnych

zmiany w przepisach 08 wrzesień 2016r.

Prowadzący: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Termin: 14-09-2016 10:00 - 15:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 7
Cena: 340zł + 23% VAT

Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i umów cywilnoprawnych

zmiany w przepisach 08 wrzesień 2016r.

Prowadzący: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Termin: 19-09-2016 10:00 - 15:00
Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29.
Cena: 340zł + 23% VAT

Podatek dochodowy od osób prawnych

najnowsze zmiany uchwalone przez Sejm na 2017 r. oraz bieżące problemy, w tym prezentacja różnic między podatkowym a bilansowym ujęciem kosztów i przychodów na praktycznych przykładach.

Prowadzący: Robert Nowak – Specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, były Pracownik Ministerstwa Finansów, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych dotyczących problematyki podatkowej, w tym bankowo-finansowej.
Termin: 20-09-2016 10:00 - 15:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3Maja 7
Cena: 380zł + 23% VAT

Zasiłki w praktyce

czyli jak obsłużyć e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie), obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Ponadto jaki jest zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz jakie są dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków.

Prowadzący: Wieloletni wykładowca, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych w ZUS. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.
Termin: 21-09-2016 9:00 - 15:00
Miejsce: Katowice, ul. Mickiewicza 29
Cena: 330zł + 23% VAT

Zasiłki w praktyce

czyli jak obsłużyć e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie), obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Ponadto jaki jest zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz jakie są dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków.

Prowadzący: Wieloletni wykładowca, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych w ZUS. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.
Termin: 22-09-2016 9:00 - 15:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 7
Cena: 330zł + 23% VAT